Företagsfakta


Tillstånd

Försäkringsförmedling är en tillståndspliktig verksamhet. Insplanet Försäkringsförmedling AB, org.nr. 556699-1179, är registrerade som försäkringsförmedlare hos Bolagsverket och står under Finansinspektionens tillsyn. Registreringen avser samtliga försäkringsklasser och försäkringsgrupper inom liv- och skadeförsäkring.

För vidare information rörande Insplanet Försäkringsförmedling ABs registrering kan Bolagsverket kontaktas: Bolagsverket, 851 81 Sundsvall, tel: 0771-670 670, www.bolagsverket.se. För information rörande tillsyn samt information om förmedlares behörighet att förmedla försäkringar kan Finansinspektionen kontaktas: Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm, tel: 08-7878000, www.fi.se.

Insplanet innehar en ansvarsförsäkring hos Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch. Adress: Allianz Global Corporate & Specialty Att. Financial Lines – Claims Department, Regeringsgatan 54, Box 72111, 103 88 Stockholm, Telefonnummer: 08-505 021 02, E-post: nr-claims@allianz.com Krav riktade mot Insplanet kan riktas direkt mot försäkringsgivaren för de fall ersättning ej har utgått från Insplanet. Ett sådant krav skall riktas till Allianz Global Corporate & Specialty SE, Nordic Region Branch inom 180 dagar från det att kravet uppstått. Den högsta ersättning som kan betalas ut för en enskild skada uppgår till EUR 1 250 680. Under ett år kan ersättning för skador uppgå till som mest EUR 5 002 472.

I det fall du som kund frångår de rekommendationer som Insplanet gett, inte lämnar fullständiga uppgifter eller oriktiga uppgifter har Insplanet inget ansvar.

Handel med Insplanet

Insplanet AB (publ) handlas på NASDAQ OMX First North (IPL.ST).

First North är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på First North regleras av First Norths regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på First North är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

ISIN-cod:SE0001718032
Kortnamn: IPL

Certified Adviser (sponsor):
Mangold Fondkommission AB
Tel:08-503 015 50

Till aktiekursen (extern länk) »

Rapporter


Årsredovisningar


2018-05-03
Årsredovisning 2017
Ladda ned »

2017-05-03
Årsredovisning 2016
Ladda ned »

2016-04-28
Årsredovisning 2015
Ladda ned »

2015-03-31
Årsredovisning 2014
Ladda ned »

2014-03-31
Årsredovisning 2013
Ladda ned »

2013-03-28
Årsredovisning 2012
Ladda ned »

2012-05-02
Årsredovisning 2011
Ladda ned »

2011-04-29
Årsredovisning 2010
Ladda ned »

2010-04-21
Årsredovisning 2009
Ladda ned »

2009-04-27
Årsredovisning 2008
Ladda ned »

2008-04-24
Årsredovisning 2007
Ladda ned »

2007-04-18
Årsredovisning 2006
Ladda ned »


Delårsrapporter


2018-08-23
1 jan - 30 juni 2018
Ladda ned »

2018-05-24
1 jan - 31 mars 2018
Ladda ned »

2018-02-22
1 jan - 31 dec 2017

2017-11-23
1 jan - 30 sep 2017

2017-08-24
1 jan - 30 juni 2017

2017-05-24
1 jan - 31 mars 2017

2017-02-23
1 jan - 31 dec 2016

2016-11-24
1 jan - 30 september 2016

2016-08-25
1 jan - 30 juni 2016

2016-05-19
1 jan - 31 mars 2016

2016-02-18
1 jan - 31 dec 2015

2015-11-19
1 jan - 30 september 2015

2015-08-20
1 jan - 30 juni 2015

2015-05-21
1 jan - 31 mars 2015

2015-02-19
1 jan - 31 dec 2014

2014-11-13
1 jan - 30 september 2014

2014-08-21
1 jan - 30 juni 2014

2014-05-15
1 jan - 31 mars 2014

2014-02-20
1 jan - 31 dec 2013

2013-11-14
1 jan - 30 sep 2013

2013-08-22
1 jan - 30 juni 2013

2013-05-15
1 jan - 31 mars 2013

2013-02-21
1 jan - 31 dec 2012

2012-11-15
1 jan - 30 sep 2012

2012-08-23
1 jan - 30 juni 2012

2012-05-16
1 jan - 31 mars 2012

2012-02-16
1 jan - 31 dec 2011

2011-11-10
1 jan - 30 sep 2011

2011-08-18
1 jan - 30 juni 2011

2011-05-05
1 jan - 31 mars 2011

2011-02-17
1 jan - 31 dec 2010

2010-11-11
1 jan - 30 sep 2010

2010-08-19
1 jan - 30 juni 2010

2010-05-04
1 jan - 31 mars 2010

2010-02-17
1 jan - 31 dec 2009

2009-11-12
1 jan - 30 sep 2009

2009-08-19
1 jan - 30 juni 2009

2009-05-06
1 jan - 31 mars 2009

2009-02-13
1 jan - 31 dec 2008

2008-11-12
1 jan - 30 sep 2008

2008-08-20
1 jan - 30 juni 2008

2008-05-07
1 jan - 31 mars 2008

2008-02-20
1 jan - 31 dec 2007

2007-11-14
1 jan - 30 sep 2007

2007-08-22
1 jan - 30 juni 2007

2007-05-09
1 jan - 31 mars 2007

2007-02-20
1 jan - 31 dec 2006

2006-11-07
1 jan - 30 sep 2006

2006-08-22
1 jan - 30 juni 2006

2006-04-10
1 jan - 31 mars 2006
Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00