Husvagnsförsäkring – Trafikförsäkring

En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att du inte kan trafikförsäkra din husvagn. Istället täcker dragbilens trafikförsäkring personskador och skador på andras fordon om olyckan är framme. Däremot kan du köpa en halv- eller en helförsäkring till din husvagn.

Vad täcker dragbilens trafikförsäkring?

Dragbilens trafikförsäkring ersätter personskador och materiella skador på andras fordon eller egendom oavsett om det är dragbilen eller husvagnen som orsakat dem.

Personskador

Dragbilens trafikförsäkring ersätter alla personskador oavsett om det är på förare, passagerare, medtrafikanter eller andra som av någon orsak skadats i samband med olyckan där bilen och husvagnen varit inblandade.

Materiella skador

Trafikförsäkringen ersätter även materiella skador på andras fordon och egendom om du orsakat olyckan. Du kan alltså inte få ersättning för skador på eget fordon, din husvagn eller egendom.

Välj rätt försäkringsnivå till husvagnen

Du kan välja att nöja dig med dragbilens trafikförsäkring men det är viktigt att du förstår att du inte kan få ersättning för skador på husvagnen eller egendom i husvagnen. I en halv- och helförsäkring ingår dessutom många andra moment som kan vara bra att ha - till exempel ansvarsförsäkring, reseavbrottsförsäkring och stöldförsäkring.

Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring kan bland annat ersätta skador som uppstår när husvagnen inte är i en trafiksituation. Ett vanligt exempel är om husvagnen kommer i rullning på en camping och orsakar skador på andras fordon eller egendom

Reseavbrottsförsäkring

Reseavbrottsförsäkring är ett moment som är unikt för husvagnar och husbilar. Om din husvagn blir stulen eller om du av någon annan anledning inte kan använda den under pågående semester kan du få ersättning för de dagar av resan som inte kunde genomföras.

Stöld

Det är inte bara husvagnen som försäkring med en halvförsäkring. Det ingår även en försäkring för stöld av personliga ägodelar. Till exempel datorer och mobiler som förvaras i husvagnen.


Angelica Lindberg är skribent på Insplanet sedan september 2019. Som utbildad språkkonsult arbetar hon för att göra informationen om försäkringar lättbegripliga för dig som läsare.
Kontakta gärna Angelica Lindberg om du har några frågor kring innehållet i denna text.


Granskare:
Andreas Nilsson
Andreas Nilsson

Andreas Nilsson är försäkringsexpert med 10 års erfarenhet som försäkringsrådgivare. Han har kunskap inom samtliga försäkringsväsen som förmedlas via Insplanet.com


Kontakta gärna Andreas Nilsson om du har några frågor.

Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att du inte kan trafikförsäkra din husvagn. Istället täcker ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Men det kan ändå vara bra att försäkra den eftersom du annars går miste om ersättning ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
Nästan alla som har en husvagn som är värd mer än några tusen väljer att köpa en helförsäkring. Med en helförsäkring får du och din ...
Läs mer »

man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen.