Husvagnsförsäkring – Trafikförsäkring

En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen. Det är nämligen dragbilens trafikförsäkring som även täcker för de skador som skulle kunna uppstå om husvagnen är med i en olyckshändelse. Med andra ord kan man välja mellan att åka oförsäkrad eller att teckna halv- eller helförsäkring på husvagnen.

Vad täcker dragbilens trafikförsäkring?

Trafikförsäkringen på dragbilen ersätter följande skador oavsett om det är dragbilen eller husvagnen som orsakat dem:

Personskador – Alla personskador oavsett om det är på förare, passagerare, medtrafikanter eller andra som av någon orsak skadats i samband med olyckan där bilen/husvagnen varit inblandad.

Materiella skador – Om det uppstår materiella skador på medtrafikanters fordon eller egendom ersätter även trafikförsäkringen dessa skador. Detta gäller alltså aldrig skador som uppkommit på eget fordon eller husvagn så länge man själv varit orsak till olyckan.

Genom att trafikförsäkringen alltid ger ersättning för skador på annans egendom behöver aldrig någon bli ersättningslös i trafiken då det är lag på att man måste ha trafikförsäkring. Skulle en olycka uppstå där den som är orsak till olyckan inte har någon trafikförsäkring går trafikförsäkringsföreningen in med ersättning. Man blir alltså aldrig ersättningslös. Däremot är det, som tidigare nämnts, olagligt att köra oförsäkrat och de personer som gör detta blir belagda med höga avgifter av just trafikförsäkringsföreningen.

Välj rätt försäkringsnivå till husvagnen

Då man inte enligt lag behöver ha trafikförsäkring till husvagnen så betyder det också att man kan välja att köra helt oförsäkrat. Det är det billigaste sättet men samtidigt kan man inte få en enda krona om någonting skulle gå sönder. Har man köpt husvagnen för en mycket liten summa kanske det är lätt att resonera att man inte behöver någon halv- eller helförsäkring eftersom en skada inte spelar så stor roll.  Men man ska komma ihåg att om man väljer att köra helt oförsäkrat så missar man även mer ekonomiskt skydd än enbart för skador på vagnen. I en halvförsäkring ingår exempelvis följande punkter:

Ansvarsförsäkring: Ansvarsförsäkringen ersätter för skador som uppstå när husvagnen inte är i en trafiksituation. Ett vanligt exempel är att den kommer i rullning på en camping och därmed skadar intillstående fordon.

Reseavbrottsförsäkring: Detta är en försäkringsdel som är unik för husbilar och husvagnar. Blir husvagnen stulen eller om man av någon anledning inte kan använda den under pågående semester kan man få ersättning för de dagar av resan som inte kunde genomföras. 

Stöld av personliga ägodelar: Det är inte bara husvagnen som försäkras med en halvförsäkring till husvagnen. Det ingår även en försäkring för stöld av personliga ägodelar ur vagnen. Att ha med sig mobiler och datorer värda flera tusen kronor på semestern är vanligt och dessa försäkras då av husvagnsförsäkringen. 

Har man en vagn som inte är värd så mycket kan därför halvförsäkring vara ett bra alternativ. Att åka helt oförsäkrad kan nämligen visa sig vara det dyraste alternativet i längden. Men allt beror på om oturen håller sig framme eller inte. 


Jämför husvagn

- Priser direkt från bolagen, börja här!

HusvagnJämför olika försäkringarHusvagnsförsäkring – Trafikförsäkring
En husvagn klassas inte som ett fordon utan som en vagn. Det betyder att man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen. ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring – Halvförsäkring
Att försäkra husvagnen är helt frivilligt. Det finns alltså inte någon lag på att man måste ha den försäkrad vilket det gör för ...
Läs mer »


Husvagnsförsäkring - Helförsäkring
De allra flesta som har en husvagn som har ett värde mer än några tusen väljer att teckna en helförsäkring. Med denna försäkring får ...
Läs mer »

man inte kan välja att enbart trafikförsäkra husvagnen.