Jämför bilförsäkring för BMW

Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!

Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta att försäkra en BMW. Du hittar bland annat tabeller som visar hur mycket en BMW i snitt kostar att försäkra i varje län. Statistiken är hämtad från vår databas och gäller för 2018.

Det finns många faktorer som påverkar vilken försäkringspremie du får. Till exempel vilken bil du har, hur gammal du är och var du bor. Det kan också vara stor skillnad mellan försäkringsbolag eftersom alla bolag gör olika riskbedömning.

Därför är det viktigt att du jämför bilförsäkring innan du tecknar. Läs vidare för att få en bild över hur mycket det kostar att försäkra en BMW.

Det här kan du läsa om i artikeln:

 • Snittpris på försäkring för BMW 2018
 • Snittpris på trafikförsäkring
 • Snittpris på halvförsäkring
 • Snittpris på helförsäkring
 • Så här har snittet räknats fram
 • Försäkringsinfo BMW - trafik-, halv- och helförsäkring
 • Trafikförsäkring för BMW
 • Halvförsäkring för BMW
 • Helförsäkring för BMW
 • Märkesförsäkring BMW
 • Försäkra BMW elbil
 • Info om BMW

 • bilförsäkring för bmw

  Snittpris på försäkring för BMW 2018

  Under 2018 kostade det i snitt 6 998 kr/år att försäkra en BMW via Insplanet. Snittet var lägst i Kronoberg (4 564 kr/år) och högst i Stockholm (8 525 kr/år). Varför snittet skiljer sig så mycket mellan länen kan bero på vilka bilar som försäkras i respektive län men också på åldern på försäkringstagarna i länen.

  Snittpremie i respektive län

  Län Halv Hel Trafik Medel
  BLEKINGE 4970 8329 4506 6557
  DALARNA 7074 6141 4224 6219
  GOTLAND 5078 5206 5159
  GÄVLEBORG 4535 6774 3512 5344
  HALLAND 3936 6516 3858 5387
  JÄMTLAND 3957 6627 3590 5469
  JÖNKÖPING 4560 8246 3776 6429
  KALMAR 3259 8237 3803 6664
  KRONOBERG 3236 5687 3742 4564
  NORRBOTTEN 4551 7267 4456 5727
  SKÅNE 5431 8355 4118 6441
  STOCKHOLM 7441 10602 5171 8525
  SÖDERMANLAND 5589 7638 3720 6288
  UPPSALA 4920 7556 5128 6379
  VÄRMLAND 4545 6614 3010 5336
  VÄSTERBOTTEN 5953 6082 3244 5524
  VÄSTERNORRLAND 4224 6875 3844 5692
  VÄSTMANLAND 5695 8819 4668 7328
  VÄSTRA GÖTALAND 5634 8125 4592 6860
  ÖREBRO 5078 7847 3335 6135
  ÖSTERGÖTLAND 6279 8432 4236 7045
  Medel 6002 8550 4428 6998

  Snittpris på trafikförsäkring

  BMW-ägare som jämförde och tecknade trafikförsäkring via Insplanet fick i snitt betala 4 428 kr/år under 2018. Lägst snitt fick kunder i Värmland (3 010 kr/år) och näst lägst var snittet i Värmland (3 010 kr/år). Högst var snittet i Stockholm (5 171 kr/år) tätt följt av Uppsala (5 128 kr/år.

  Snittpris på halvförsäkring

  För en halvförsäkring fick BMW-ägare som tecknade sin försäkring via Insplanet i snitt betala 6 002 kr/år under 2018. I tabellen kan du se att skillnaden är stor mellan länen - i Kronoberg fick man till exempel i genomsnitt betala 3 236 kr/år under 2018 medan kunder i Stockholm betalade 7 441 kr/år i snitt 2018.

  Snittpris på helförsäkring

  Under 2018 kostade det i genomsnitt 8 550 kr/år att helförsäkra en BMW genom Insplanet. Lägst var snittpremien på Gotland (5 206 kr/år) och överlägset högst var snittet i Stockholm (10 602 kr/år). I genomsnitt är det alltså mer än dubbelt så dyrt att helförsäkra en BMW i Stockholm som på Gotland.

  Så här har snittet räknats fram

  Statistiken är hämtad från Insplanets databas och avser tecknade försäkringar för BMW. Den representerar inte Sveriges befolkning utan Insplanets kunder som äger BMW. Tänk på att det kan finnas naturliga förklaringar till varför statistiken ser ut som den gör - som antal sålda försäkringar i respektive län.

  Ex: Om det tecknats få men dyra bilförsäkringar för BMW i ett län kan statistiken bli missvisande. Det kan också vara åt andra hållet - att det tecknats få men billiga försäkringar för BMW i ett län. Vi har inte tagit hänsyn till liknande faktorer när vi tagit fram statistiken. Jämför försäkring för att se vilken premie du får!  Försäkringsinfo BMW - trafik-, halv- och helförsäkring

  När du ska försäkra din BMW kan du välja mellan tre olika nivåer - nämligen 1) trafikförsäkring, 2) halvförsäkring och 3) helförsäkring. Enligt lag är du skyldig att ha minst en trafikförsäkring men om du tecknar en halv- eller helförsäkring får du bättre skydd - dessutom ingår trafikförsäkring.

  Trafikförsäkring för BMW

  Enligt trafikskadelagen måste din BMW vara trafikförsäkrad. Det gäller oavsett om bilen har användningsförbud eller körförbud, är stulet eller inte i körbart skick. För att kravet om trafikförsäkring ska sluta gälla måste du ställa av din BMW. Nedan kan du läsa mer om vilka skador i trafiken en trafikförsäkring kan ersätta.

  Om din BMW är inblandad i en trafikolycka får alla personer som skadas i din bil ersättning - både förare och passagerare. Dock kan ersättningen minska om den skadade på ett eller annat sätt medverkat till olyckan. Om du är vållande till olyckan ersätter din trafikförsäkring endast skador på övriga bilar men inte på din egen.

  Läs mer om trafikförsäkring här.

  Halvförsäkring för BMW

  Det finns alternativ om du vill ha bättre skydd än det en trafikförsäkring kan erbjuda. Nästa nivå är en halvförsäkring. En halvförsäkring rekommenderas framför allt till dig som har en äldre BMW med lågt värde och till dig som har en ny BMW med vagnskadegaranti. För nya bilar brukar garantin ofta ingå i tre år.

  I en halvförsäkring ingår nästan alltid ersättning för brand, glas- och maskinskador samt stöld. Dock kan det variera mellan försäkringsbolag. Hos vissa bolag kan du även få ersättning för bärgning och vidare transport om bilen går sönder. Utöver det ingår alltid trafikförsäkring när du tecknar halvförsäkring oavsett bolag.

  Läs mer om halvförsäkring här.

  Helförsäkring för BMW

  En helförsäkring ger dig och din BMW det bästa skyddet. Med en helförsäkring är din bil skyddad mot alla tänkbara skador. Skillnaden mot en halvförsäkring är att du får ersättning för skador på karossen. Helförsäkring rekommenderas därför till dig som har en BMW där vagnskadegarantin gått ut.

  Det är alltid en avvägningsfråga att avgöra om en halv- eller helförsäkring är det bästa alternativet för just dig och din bil. Med ett prestigemärke som BMW kan det många gånger vara värt att teckna en helförsäkring. Detta just för att värdet på bilen går hand i hand med nivån på bilförsäkringen.

  Läs mer om helförsäkring här.

  Märkesförsäkring BMW

  BMW originalförsäkring är en del av If Skadeförsäkring AB och erbjuder märkesförsäkring för BMW. Det finns många fördelar med BMW originalförsäkring - till exempel repareras din BMW alltid med originalreservdelar på en auktoriserad BMW-verkstad och dessutom kan du få en ny bil om din BMW totalskadas.

  BMW originalförsäkring kan inte tecknas via Insplanet.

  En märkesförsäkring är framtagen i samarbete mellan ett bilmärke och ett försäkringsbolag. Det handlar om att bilmärken själva inte kan förse sina kunder med försäkringar - däremot kan de genom dessa samarbeten rekommendera ett specifik försäkringsbolag och en specifik försäkring.

  I regel är märkesförsäkringar standardiserade. Det innebär att en märkesförsäkringar har förbestämda delmoment och tillägg inkluderade i skyddet. Naturligtvis inger det en känsla av trygghet att vända sig till en aktör som rekommenderas av bilmärket - dock är det inte givet att det är bästa alternativet för dig.

  Det standardiserade formatet kan nämligen innebära att du betalar för delmoment och tillägg som du inte behöver. Därför rekommenderar vi på Insplanet att du alltid jämför försäkringsbolag innan du tecknar en bilförsäkring. Jämför både innehåll och pris för att hitta den försäkring som passar dig bäst.

  Är BMW originalförsäkring bästa alternativet för dig?  Försäkra BMW elbil

  BMW presenterade sin första elbil redan 1972. Idag (2018) kan man erbjuda sex laddbara modeller och 2025 är målet att antalet laddbara BMW-modeller ska vara 25.

  BMW:s laddbara modeller 2018:
  • BMW 225xe Active Tourer
  • BMW 530e Sedan
  • BMW 740e Sedan
  • BMW i3
  • BMW i8
  • BMW Concept iX3

  Det är inte samma sak att försäkra en BMW elbil som en fossildriven bil. En elbil har nämligen avancerad elektronik och dyrt elbilsbatteri som en vanlig bil inte har. Därför är en BMW elbil dyrare än motsvarande bensin-/dieselbil - vilket också innebär dyrare premie. Kolla om din försäkring täcker typiska skador på batteri och elektronik.

  Info om BMW

  Den 7 mars 1916 grundades Bayerischen Flugzeug-Werke (BFW). I bolaget ingick även Rapp-Motorenwerke. Året därpå - 1917 - bytte Rapp-Motorenwerke namn till Bayerischen Motoren-Werke (BMW). Den 7 mars 1916 anses vara dagen då BMW bildades, även om Bayerischen Flugzeug-Werke inte var eller är BMW.

  Under första världskriget etablerades BMW som flygmotortillverkare. Den klassiska logotypen föreställer dessutom en propeller i blått och vitt som är Bayerns färger. Efter krigets slut fick BMW inte längre tillverka flygplansmotorer eftersom det ansågs som en del i en tysk upprustning. Därför började man tillverka bilar och motorcyklar.

  Idag är BMW ett prestigemärke i samma klass som Audi och Mercedes-Benz.


  Gör en kostnadsfri jämförelse

  Börja här

  Jämför olika försäkringar  Tesla
  Innan du försäkrar din Tesla är det viktigt att du jämför bilförsäkring hos olika bolag. Annars ...
  Läs mer om försäkring för Tesla »


  Volvo
  Ska du försäkra en Volvo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Volvo »


  Volkswagen
  Har du en Volkswagen som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du info som ger dig en bild över...
  Läs mer om försäkring för Volkswagen »


  Audi
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Audi? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Audi »


  BMW
  Ska du försäkra din BMW? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du ...
  Läs mer om försäkring för BMW »


  Ford
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Ford? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Ford »


  Renault
  Ska du försäkra en Renault? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Renault »


  Kia
  Har du en Kia som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar...
  Läs mer om försäkring för Kia »


  Skoda
  Oavsett vilken Skodamodell du har vill du hitta en bra bilförsäkring som passar dig och din bil. Börja med att fundera över vilket behov ...
  Läs mer om försäkring för Skoda »


  Nissan
  Behöver du en ny bilförsäkring till din Nissan? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Nissan »


  Opel
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Opel? Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Opel »


  Porsche
  Ska du försäkra en Porsche? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du...
  Läs mer om försäkring för Porsche »


  Citroen
  Har du en Citroën som du ska försäkra? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Citroen »


  Peugeot
  Behöver du en ny försäkring till din Peugeot? Jämför bilförsäkring innan du ...
  Läs mer om försäkring för Peugeot »


  Subaru
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Subaru? Nedan hittar du information som ger ...
  Läs mer om försäkring för Subaru »


  Toyota
  Du hittar den bästa bilförsäkringen till din Toyota genom att jämföra innehåll, pris och ...
  Läs mer om försäkring för Toyota »


  Saab
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Saab bör du fundera på hur, var och när du kör. Då det övergripande innehållet är lika ...
  Läs mer om försäkring för Saab »


  Seat
  Ska du försäkra en Seat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller som ...
  Läs mer om försäkring för Seat »


  Mazda
  Har du en Mazda som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Din Mazda förtjänar den bästa bilförsäkringen. Både när...
  Läs mer om försäkring för Mazda »


  Hyundai
  Ska du försäkra en Hyundai? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat tabeller ...
  Läs mer om försäkring för Hyundai »


  Honda
  För att hitta den bästa bilförsäkringen till din Honda kan det vara klokt att jämföra ...
  Läs mer om försäkring för Honda »


  Fiat
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Fiat? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för ...
  Läs mer om försäkring för Fiat »


  Mini
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Mini? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Det finns...
  Läs mer om försäkring för Mini »


  Jeep
  Har du en Jeep som du ska försäkra? Nedan hittar du all information du behöver för att välja rätt ...
  Läs mer om försäkring för Jeep »


  Lexus
  En bra bilförsäkring till din Lexus hittar du enkelt genom att jämföra bilförsäkring. Vid en första anblick kan du se över priser och hur...
  Läs mer om försäkring för Lexus »


  Jaguar
  Ska du försäkra en Jaguar? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ...
  Läs mer om försäkring för Jaguar »


  Chrysler
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Chrysler? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du ...
  Läs mer om försäkring för Chrysler »


  Mitsubishi
  Ska du försäkra en Mitsubishi? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Mitsubishi »


  Ferrari
  Ferrari grundades av italienaren Enza Ferrari (1928) och sedan dess har biltillverkningen skett i Italien. Företaget började med att tävla i racing ...
  Läs mer om försäkring för Ferrari »


  Land Rover
  Har du en Land Rover som du ska försäkra? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig ...
  Läs mer om försäkring för Land Rover »


  Suzuki
  Letar du en prisvärd bilförsäkring till din Suzuki? Nedan hittar du information som ger dig förståelse ...
  Läs mer om försäkring för Suzuki »


  Chevrolet
  Ska du försäkra en Chevrolet? Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan kosta. Du hittar bland annat ...
  Läs mer om försäkring för Chevrolet »


  Alfa Romeo
  Behöver du teckna en ny bilförsäkring till din Alfa Romeo? Jämför bilförsäkring innan du tecknar! Nedan hittar du information...
  Läs mer om försäkring för Alfa Romeo »


  Smart
  Ska du försäkra en Smart? Jämför bilförsäkring innan du tecknar!Nedan hittar du information som ger dig förståelse för vad det kan...
  Läs mer om försäkring för Smart »


  Digital bilförsäkring
  En traditionell bilförsäkring baseras på din ålder, var du bor och vilken bil du har. En digital bilförsäkring fungerar...
  Läs mer »


  Märkesförsäkringar
  Så kallade märkesförsäkringar är bilförsäkringar anpassade för olika bilmärken. Ofta är en märkesförsäkring ett bra alternativ men det är inte ...
  Läs mer »


  Trafikförsäkring
  Trafikförsäkringen är ett lagstadgat krav för alla bilar i trafiken. Den ger ersättning till andra trafikanter när de, deras fordon eller ...
  Läs mer »


  Halvförsäkring
  Som bilägare har du stora möjligheter att påverka priset på din bilförsäkring. Därför ska du alltid jämföra halvförsäkringar från olika ...
  Läs mer »


  Helförsäkring
  När det kommer till bilförsäkringar har du som bilägare mycket att säga till om. Genom att jämföra helförsäkringar är det enkelt att ...
  Läs mer »

  Bilförsäkring till BMW