Frågor & Svar om försäkring

Frågor och svar efter köp

Kan ni säga upp min gamla försäkring?

Om du har en annan försäkring som gäller för det aktuella försäkringsobjektet och för samma försäkringstagare, så är detta ett avtal mellan dig och det försäkringsbolaget. Det är bara du eller det försäkringsbolaget som kan upphäva det avtalet. Du kan normalt endast säga upp din gamla försäkring på huvudförfallodagen, som är en gång per år. Du hittar huvudförfallodatumet på ditt nuvarande försäkringsbrev eller kan få reda på det genom att kontakta ditt nuvarande försäkringsbolag.

Hur gör jag om jag köpt en försäkring och ångrar mig?

Enligt Distansavtalslagen (DAL) har du rätt att inom 14 dagar ångra en försäkring som köpts på distans (via telefon eller Internet), utan kostnader. Det gäller alla avtal du ingått som privatperson. Ångerrätten gäller från köpedatum (den dag du ingick avtalet).

Gäller det en fordonsförsäkring som har startat och du är ägare till fordonet, så debiterar de flesta försäkringsbolag dock för den tid som du varit försäkrad, från startdatum fram till uppsägningsdatum, detta med anledning av trafikförsäkringsplikten. Om försäkringen skulle tas bort helt (alltså även retroaktivt) skulle du som kund få betala trafikförsäkrinsgavgift för den tid som bilen stått oförsäkrad.

Du är också som fordonsägare skyldig att köpa en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag innan den försäkring du vill ångra kan tas bort. Försäkringsbolagen får enligt nuvarande regleringar och praxis inte ta bort en existerande trafikförsäkring på ett påställt fordon, om annan försäkring saknas. Vill du ångra en fordonsförsäkring som startat och du är ägare till fordonet, måste du alltså ha en annan försäkring köpt som ersätter den du vill ångra.

Ofta har man nytta av att köpa försäkring i god tid, både av praktiska skäl och då det är sätt att skydda sig mot höjningar. För alla försäkringstyper gäller att om försäkringsbehövet upphör i tiden mellan köpedatum och startdatum, så kan du ångra försäkringen utan kostnad. Det gäller till exempel om du hinner sälja en bil eller flytta, innan försäkringen träder i kraft.

När får jag papper från försäkringsbolaget? Vilka papper får jag?

Om startdatum ligger nära i tiden (den närmsta månaden), så skickar bolaget ut försäkringsbrev och faktura till dig så snart som möjligt. Om startdatum för din köpta försäkring ligger längre fram i tiden, så skickar försäkringsbolaget normalt ut papper ca en månad innan försäkringen ska träda i kraft. Bland annat därför är det viktigt att du sparar din bekräftelse från Insplanet, så att du kan kontrollera dina uppgifter och försäkringsomfattning.

De papper du ska få är minst ett försäkringsbrev samt en faktura. Om du valt autogiro som betalningsform får du istället ett autogiromedgivande. Detta måste du fylla i, underteckna och skicka in. Om du inte gör det kommer försäkringsbolaget inte att registrera försäkringen som betald, och den kommer till slut att bli ogiltig. Vissa försäkringsbolag skickar även med produktblad och/eller fullständiga villkor. Du hittar produktblad och villkor för din försäkring på Insplanets webbplats. Länkar till dessa för just din försäkring finns i din försäkringsbekräftelse.

Jag borde fått papper nu, men har inte fått det, vad ska jag göra nu?

Om papper inte har kommit enligt ovan, kontakta först din försäkringsrådgivare hos Insplanet. Du hittar namn, epost och telefonnummer på försäkringsbekräftelsen. I andra hand kan du kontakta det försäkringsbolag du köpt försäkring i.

Vad gör jag om jag fått en skada?

Om du har drabbats av en skada ska du i första hand ta kontakt med det försäkringsbolag där du är försäkrad.


Allmänt om försäkring

Vad är det viktigaste jag ska tänka på när jag köper försäkring?
Försäkra rätt objekt och rätt försäkringstagare – kontrollera att alla uppgifter stämmer efter köpet. Du får alltid en försäkringsbekräftelse från Insplanet, med alla uppgifter. Se till att försäkring köps från rätt startdatum. Glöm inte att säga upp din gamla försäkring, så att du inte står dubbelförsäkrad.

Vilka försäkringar behöver jag?
En grundregel är att inte skaffa fler försäkringar än du behöver, och att utgå ifrån ditt behov idag. Det går att försäkra sig mot det mesta, men för de flesta räcker de vanligaste standardförsäkringarna. Kom ihåg att olika försäkringsbolag erbjuder olika villkor och att priserna (premierna) varierar mycket. Det lönar sig därför att jämföra bolagen och därigenom veta var du får mest för pengarna.

Kan jag byta försäkringsbolag direkt?
Du kan bara avsluta ditt nuvarande försäkringsavtal på avtalets huvudförfallodag, som inträffar en gång per år. Du kan dock jämföra försäkring och villkor när som helst, och i princip när som helst köpa en ny försäkring med start på kommande huvudförfallodag.

Hur gör jag om jag köpt en försäkring och ångrar mig?
Enligt Distansavtalslagen (DAL) har du rätt att inom 14 dagar (30 dagar för livförsäkring) ångra en försäkring som köpts på distans (via telefon eller Internet), utan kostnader. Det gäller alla avtal du ingått. Ångerrätten gäller från köpedatum (den dag du ingick avtalet).

Gäller det en fordonsförsäkring som har startat och du är ägare till fordonet, så debiterar de flesta försäkringsbolag dock för den tid som du varit försäkrad, från startdatum fram till uppsägningsdatum, detta med anledning av trafikförsäkringsplikten. Om försäkringen skulle tas bort helt (alltså även retroaktivt) skulle du som kund få betala trafikförsäkrinsgavgift för den tid som bilen stått oförsäkrad.

Du är också som fordonsägare skyldig att köpa en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag innan den försäkring du vill ångra kan tas bort. Försäkringsbolagen får enligt nuvarande regleringar och praxis inte ta bort en existerande trafikförsäkring på ett påställt fordon, om annan försäkring saknas. Vill du ångra en fordonsförsäkring som startat och du är ägare till fordonet, måste du alltså ha köpt en annan försäkring som ersätter den du vill ångra.

Ofta har man nytta av att köpa försäkring i god tid, både av praktiska skäl och då det är sätt att skydda sig mot höjningar. För alla försäkringstyper gäller att om försäkringsbehövet upphör i tiden mellan köpedatum och startdatum, så kan du ångra försäkringen utan kostnad. Det gäller till exempel om du hinner sälja en bil eller flytta, innan försäkringen träder i kraft.