Allmänt om försäkring

Vad är det viktigaste jag ska tänka på när jag köper försäkring?
Försäkra rätt objekt och rätt försäkringstagare – kontrollera att alla uppgifter stämmer efter köpet. Du får alltid en försäkringsbekräftelse från Insplanet, med alla uppgifter. Se till att försäkring köps från rätt startdatum. Glöm inte att säga upp din gamla försäkring, så att du inte står dubbelförsäkrad.

Vilka försäkringar behöver jag?
En grundregel är att inte skaffa fler försäkringar än du behöver, och att utgå ifrån ditt behov idag. Det går att försäkra sig mot det mesta, men för de flesta räcker de vanligaste standardförsäkringarna. Kom ihåg att olika försäkringsbolag erbjuder olika villkor och att priserna (premierna) varierar mycket. Det lönar sig därför att jämföra bolagen och därigenom veta var du får mest för pengarna.

Kan jag byta försäkringsbolag direkt?
Du kan bara avsluta ditt nuvarande försäkringsavtal på avtalets huvudförfallodag, som inträffar en gång per år. Du kan dock jämföra försäkring och villkor när som helst, och i princip när som helst köpa en ny försäkring med start på kommande huvudförfallodag.

Hur gör jag om jag köpt en försäkring och ångrar mig?
Enligt Distansavtalslagen (DAL) har du rätt att inom 14 dagar ångra en försäkring som köpts på distans (via telefon eller Internet), utan kostnader. Det gäller alla avtal du ingått. Ångerrätten gäller från köpedatum (den dag du ingick avtalet).

Gäller det en fordonsförsäkring som har startat och du är ägare till fordonet, så debiterar de flesta försäkringsbolag dock för den tid som du varit försäkrad, från startdatum fram till uppsägningsdatum, detta med anledning av trafikförsäkringsplikten. Om försäkringen skulle tas bort helt (alltså även retroaktivt) skulle du som kund få betala trafikförsäkrinsgavgift för den tid som bilen stått oförsäkrad.

Du är också som fordonsägare skyldig att köpa en ny försäkring i ett annat försäkringsbolag innan den försäkring du vill ångra kan tas bort. Försäkringsbolagen får enligt nuvarande regleringar och praxis inte ta bort en existerande trafikförsäkring på ett påställt fordon, om annan försäkring saknas. Vill du ångra en fordonsförsäkring som startat och du är ägare till fordonet, måste du alltså ha köpt en annan försäkring som ersätter den du vill ångra.

Ofta har man nytta av att köpa försäkring i god tid, både av praktiska skäl och då det är sätt att skydda sig mot höjningar. För alla försäkringstyper gäller att om försäkringsbehövet upphör i tiden mellan köpedatum och startdatum, så kan du ångra försäkringen utan kostnad. Det gäller till exempel om du hinner sälja en bil eller flytta, innan försäkringen träder i kraft.

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00