Villahemförsäkring

En villahemförsäkring en sammanslagning av en villaförsäkring och en hemförsäkring.

Villaförsäkringen omfattar din fastighet, det vill säga byggnader och tomtmark.

Hemförsäkringen omfattar ditt hushåll och sådant som du hyr eller lånar. Utöver detta innehåller också villahemförsäkringen annat skydd som ökar din trygghet, som rättsskydd och ansvarsförsäkring.

Villahemförsäkringen består av:

[ Tillbaka ]