Villahemförsäkring

En villahemförsäkring en sammanslagning av en villaförsäkring och en hemförsäkring.

Villaförsäkringen omfattar din fastighet, det vill säga byggnader och tomtmark.

Hemförsäkringen omfattar ditt hushåll och sådant som du hyr eller lånar. Utöver detta innehåller också villahemförsäkringen annat skydd som ökar din trygghet, som rättsskydd och ansvarsförsäkring.

Villahemförsäkringen består av:

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00