Trafikförsäkring

Enligt Trafikskadelagen (1975:1410) skall trafikförsäkring finnas för motordrivet fordon som är registrerat i bilregistret, och inte är avställt, samt för annat motordrivet fordon som brukas i trafik i Sverige.

Försäkringsplikten fullgörs av fordonets ägare. Det är den i Bilregistret registrerade ägaren som blir skyldig att betala trafikförsäkringsavgift till Trafikförsäkringsföreningen, om fordonet saknar trafikförsäkring vid någon tid.

Trafikförsäkringen är en ansvarsförsäkring som ger ersättning för skador som orsakas på tredje parts liv och egendom. Trafikförsäkringen är obligatorisk för att garantera att tredje part skall kunna få skadestånd där den har rätt till det, samt att fordonsägares ekonomi inte skall drabbas för kraftigt av skadeståndsanspråk.

Trafikförsäkringen gäller ofta, men inte alltid, utan självrisk. Det är vanligt att försäkringsbolag tar ut 1.000 kr extra i självrisk om föraren av fordonet är under 24 år.

Trafikförsäkringen har ett mycket högt nominellt maxbelopp.

[ Tillbaka ]