Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen, TFF, är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag.

Verksamheten består i huvudsak av att:

  • Reglera trafikskador orsakade av okända, oförsäkrade och utländska fordon
  • Ta ut avgift av ägare till oförsäkrade motorfordon
  • Agera som Sveriges Gröna kort-byrå

Alla ägare till motorfordon är skyldiga enligt lag att ha en trafikförsäkring på fordonet från första dagen man äger det. Om giltig trafikförsäkring saknas tvingas ägaren betala trafikförsäkringsavgift till TFF för varje dag fordonet är oförsäkrat.

För närvarande är avgiften för oförsäkrad personbil i privat trafik 103,46 kr per oförsäkrad dag (april 2013). För andra fordonstyper är beloppen annorlunda. Du hittar aktuella belopp på TFF:s hemsida.

Undvik avgift från Trafikförsäkringsföreningen genom att teckna försäkring i god tid, både när det gäller byte av försäkringsbolag och när du köper ett fordon.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00