Stöldskydd

Stöld är ett moment som ingår i i stort sett all egendomsförsäkring, såsom bilförsäkring, hemförsäkring och båtförsäkring.

Momentet ger ersättning vid skada till följd av stöld, stöldförsök och ibland även för uppsåtlig skadegörelse av tredje man.

Aktsamhetskrav finns vid stöldskador. Skulle en stöld inträffa och ägaren varit oaktsam kan ersättningsbeloppet komma att nedsättas i samband med skadereglering. Aktsamhet innebär att låsa dörrar till hus, lägenhet och fordon, samt att inte lämna stöldbegärlig egendom utan uppsikt till exempel i fordon.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00