Skogsförsäkring

Skogsförsäkring är en relativt ovanlig tilläggsförsäkring till villa- eller fritidshusförsäkringen.

Försäkringen omfattar skador på växande skog, timmer, stamdelar, hyggesavfall och skogsmark.

Egendomen är försäkrad mot skador från brand, explosion, åsknedslag, luftfartyg, storm, snöbrott, torka, frost och insektsangrepp. Försäkringen avser skada som består i att egendomens värde minskas eller går förlorat.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00