Skadefrihet

Skadefrihet innebär att en försäkringstagare innehaft försäkring under en period utan att ha drabbats av skada.

Skadefrihet kan också innebära att försäkringstagaren varit exempelvis fordonsägare eller båtägare under lång tid, utan att ha drabbats av skador.

Försäkringsbolaget kan då ge försäkringstagaren rabatt på premien, eftersom försäkringstagaren bedöms ha lägre risk för att en skada inträffar.

Begreppet bonus användes tidigare för bilförsäkring, men är idag på de flesta försäkringsbolag ersatt med begreppet skadefrihet.

Inte alla skador som en försäkringstagare råkar ut för behöver påverka skadefrihetsberäkningen negativt. Flera försäkringbolag räknar exempelvis inte skador som orsakats av annan part som negativt, till exempel om någon stulit din bil. Om däremot du orsakat en krockskada och fått ersättning från vagnskadeförsäkringen, så sänks din skadefrihet.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00