Skadeförsäkring

Skadeförsäkring har liknande betydelse som sakförsäkring, och avser försäkring för fysisk egendom som fastigheter, fordon, fartyg och lös egendom.

Exempel på skadeförsäkring är bilförsäkring, båtförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00