Skadeförsäkring

Skadeförsäkring har liknande betydelse som sakförsäkring, och avser försäkring för fysisk egendom som fastigheter, fordon, fartyg och lös egendom.

Exempel på skadeförsäkring är bilförsäkring, båtförsäkring, villaförsäkring och fritidshusförsäkring.

[ Tillbaka ]