Sjukförsäkring

Sjukförsäkringen ersätter dig om du till följd av sjukdom får medicinsk eller ekonomisk invaliditet. Försäkringskassan ger dig en viss grundersättning vid sjukdom och arbetsoförmåga. Sjukförsäkringen ersätter glappet mellan Försäkringskassans maxtak och din faktiska inkomst, enligt vissa regler.

En sjukförsäkring är ofta kombinerad med en olycksfallsförsäkring, en så kallad Sjuk- och olycksfallsförsäkring.

En privat sjukförsäkring har liksom ersättningen från Försäkringskassan en viss karenstid.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00