Sjöassistans

Sjöassistans är ett tillägg till båtförsäkring som reducerar självrisken på den ordinarie båtförsäkringen vid sjöskada samt kan ersätta kostnader för starthjälp och/eller bogsering/bärgning till närmaste varv.

Sjöassistans liknar vägassistansförsäkringen i sin uppbyggnad.

[ Tillbaka ]