Självriskreducering

Det finns tilläggsförsäkringar som kan reducera, eller i vissa fall helt eliminera försäkringstagarens självrisk vid en skada.

Vanliga sådana tilläggsförsäkringar är självriskreducering vid skadegörelse och självriskreducering vid viltkollision, som båda är tillägg till bilförsäkring.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00