Självriskreducering

Det finns tilläggsförsäkringar som kan reducera, eller i vissa fall helt eliminera försäkringstagarens självrisk vid en skada.

Vanliga sådana tilläggsförsäkringar är självriskreducering vid skadegörelse och självriskreducering vid viltkollision, som båda är tillägg till bilförsäkring.

[ Tillbaka ]