Självrisk

Begreppet innebär den summa som försäkringsbrevet eller avtalet anger om du skall få ut din ersättning vid exempelvis en skada. Det finns alltså en avgift som skall betalas när olyckan inträffat för att du skall få ut dina pengar. Summan är bestämd på förhand och är lika stor oavsett vilken typ av olycka som inträffar.

För de flesta försäkringar utgår en självrisk i händelse av en eventuell skada som försäkringstagaren begär ersättning för.

Oftast regleras självrisken i form av ett avdrag som görs på försäkringsbolagets ersättning och utbetalning.

Självriskens huvudsakliga syfte är att ge ett ekonomiskt incitament till aktsamhet från försäkringstagarens sida.

Man skiljer på begreppet grundsjälvrisk och särskild självrisk. Grundsjälvrisken är en försäkrings generella självrisknivå, uttryckt i kronor eller procent av ersättningsbelopp. För vissa moment i en försäkring kan sedan särskilda självrisker gälla.

Självriskbefrielse

Självriskbefrielse utgår för vissa moment, det vill säga försäkringstagaren behöver inte betala självrisk. För flera försäkringar kan man teckna tillägg som ger självriskreducering.

Omvänd proportion

En självrisk står i omvänd proportion mot försäkringspremien.
Det innebär att ju högre premie du har per månad desto mindre är ofta självrisken. Har du däremot en högre självrisk så behöver du inte betala lika mycket i premie.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00