Schablonbelopp

En ekonomisk schablon är ett vedertaget belopp eller värde som sätts till ett visst objekt eller används i ett visst sammanhang, när man inte gör en individuell bedömning av ett exakt belopp.

Ett schablonbelopp kan till exempel vara en värdering av lösöre, eller ett förutbestämt belopp som dras av från en skadeersättning. För vissa typer av utrustning tillämpar många försäkringsbolag en schabloniserad avskrivning som framgår av försäkringsbrevet.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00