Saneringsavtal

Försäkringsbolag som utfärdar villa- och fritidshusförsäkring sluter avtal med saneringsföretag för reglering av skador som uppkommer av skadedjur och ohyra. I försäkringvillkoren anges vilka skadedjur (arter) vars skador försäkringen täcker, och om det finns undantag.

Skadebedömning, reglering och hantering överlåts på det saneringsföretag som försäkringsbolaget har avtal med, i fall en skada uppstår.

Ibland handhar saneringsföretagen även läckageskador och rökskador.

Saneringsavtalen gäller oftast utan självrisk vid skadedjursskador.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00