Sakförsäkring

En sakförsäkring är en skadeförsäkring, vars syfte är att skydda ett eller flera objekts ekonomiska värde. Objektet kan vara såväl en tavla eller en kamera, som en byggnad eller ett fordon. Sakförsäkringar brukar tecknas på kortare tid än livförsäkringar, ett eller flera år.

Till sakförsäkring hör:

Inom sakförsäkring delar man ibland upp det vidare i konsument- och motorförsäkring.

[ Tillbaka ]