Sakförsäkring

En sakförsäkring är en skadeförsäkring, vars syfte är att skydda ett eller flera objekts ekonomiska värde. Objektet kan vara såväl en tavla eller en kamera, som en byggnad eller ett fordon. Sakförsäkringar brukar tecknas på kortare tid än livförsäkringar, ett eller flera år.

Till sakförsäkring hör:

Inom sakförsäkring delar man ibland upp det vidare i konsument- och motorförsäkring.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00