Rättsskydd - Vad är rättsskydd?

Rättsskydd är ett moment som kan ersätta kostnader för ombud och rättegång om du hamnat i en rättslig tvist. Försäkringsskyddet täcker oftast delar av ombuds- och rättegångskostnaden. Skyddet tillämpas dock endast i vissa tvister och mål.

Vad omfattar rättsskydd?

Rättsskydd brukar bland annat ingå i fritidshus-, hem- och villaförsäkringar. Det kan även ingå i bil- och båtförsäkringar. Läsa alltid försäkringsvillkor innan du tecknar en försäkring för att se om rättsskydd ingår eller ej. I villkoren framgår även hur skyddet tillämpas - det vill säga när försäkringsbolaget beviljar dig rättsskydd och inte.

Vad ingår i rättsskydd?

Det finns många exempel på tillfällen när du kan ansöka om rättsskydd. Vilka tvister som du kan beviljas rättsskydd för beror dock på vilken försäkring du har och vilket försäkringsbolag du är kund hos. Exempel på tvister som omfattas av rättsskydd:

  • tvister om ersättning för miljöskador och inlösen (hus och hem)
  • om du misstänks/åtalas för vållande till kroppsskada/sjukdom (motorfordon)
  • om du misstänks/åtalas för vållande till annans död (motorfordon)

Nedan hittar du mer information om vad som kan ingå i tre olika försäkringar.

Rättsskydd i bilförsäkring

I vissa tvister kan du få rättsskydd för ombuds- och rättegångskostnader som du inte kan få av motpart eller annan. Du kan bland annat få rättsskydd vid tvist efter trafikskada - även om du är vållande till kroppsskada eller annans död. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om vilket rättsskydd som ingår i din bilförsäkring.

Rättsskydd i båtförsäkring

Om du har en båtförsäkring kan du bland annat beviljas rättsskydd vid brottmål om du misstänks eller åtalas för vårdslös gärning, såvida gärningen inte är uppsåtlig eller under påverkan av alkohol eller annat berusningsmedel. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om vilket rättsskydd som ingår i din båtförsäkring.

Rättsskydd i fritidshus-, hem- och villaförsäkring

Genom din fritidshus-, hem- eller villaförsäkring kan du bland annat få ersättning för ombuds- och rättegångskostnader vid tvist om ersättning för miljöskador. Skyddet kan uppgå till 400 000 kronor. Kontakta ditt försäkringsbolag för information om vilket rättsskydd som ingår i din fritidshus-, hem- eller villaförsäkring.

Krav för att få rättsskydd

Rättsskydd beviljas endast vid tvister som kan prövas i tingsrätt, hovrätt och Högsta Domstolen. Om du vill använda rättsskyddet i din försäkring måste du - eller den du anlitar som ombud - skicka in en skriftlig ansökan till ditt försäkringsbolag. Därefter tar försäkringsbolaget ställning till huruvida du kommer beviljas rättsskydd eller inte.

[ Tillbaka ]