Rättsskydd

Rättskydd är ett moment som ingår i det juridiska skyddet i flera försäkringstyper.

Rättsskydd kan gälla när du behöver driva civilrättsprocess mot en annan part. Vid rättstvist kan rättskyddet ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till ett maxbelopp, vanligen drygt 100 000 kr. Dock omfattas inte tvister härrörande yrkesutövning eller brottsmål.

För att rättsskyddet skall gälla krävs att du kontaktar ditt försäkringsbolag i ett tidigt skede. Detta är ett krav för försäkringens giltighet. Försäkringsbolaget har egna jurister som bedömer och om fallet godkänns driver process åt dig.

Självrisken för rättsskydd är oftast rörlig och procentuell av skadekostnaden, med ett minimibelopp.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00