Rättsskydd

Rättskydd är ett moment som ingår i det juridiska skyddet i flera försäkringstyper.

Rättsskydd kan gälla när du behöver driva civilrättsprocess mot en annan part. Vid rättstvist kan rättskyddet ersätta advokat- och rättegångskostnader upp till ett maxbelopp, vanligen drygt 100 000 kr. Dock omfattas inte tvister härrörande yrkesutövning eller brottsmål.

För att rättsskyddet skall gälla krävs att du kontaktar ditt försäkringsbolag i ett tidigt skede. Detta är ett krav för försäkringens giltighet. Försäkringsbolaget har egna jurister som bedömer och om fallet godkänns driver process åt dig.

Självrisken för rättsskydd är oftast rörlig och procentuell av skadekostnaden, med ett minimibelopp.

[ Tillbaka ]