Räddningsförsäkring

Räddningsförsäkring finns i bilförsäkring och båtförsäkring, och ingår då i delkaskoförsäkringen , vilken i sin tur ingår i hel- och halvförsäkringen.

I en räddningsförsäkring ingår kostnader för räddning av fordonet vid skador som uppkommer vid:

  • stöld
  • driftstopp
  • annan ersättningsbar skada

Räddningsförsäkringens självrisk anges i villkoren, och består för räddningsförsäkringen ofta av en rörlig, procentuell självrisk med ett minimibelopp. Genom att teckna en vägassistansförsäkring kan man undgå självrisk vid de flesta typer av driftstopp.

När en helförsäkring tecknas på båt ingår momentet räddning hos vissa försäkringsbolag. Momentet omfattar skador som uppkommer vid:

  • sjöskada
  • starthjälp
  • bogsering/bärgning till närmaste varv

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00