Privatvårdsförsäkring

Privatvårdsförsäkring ger dig tillgång till privat vård om du drabbas av en ersättningsgill personskada eller sjukdom. På detta sätt kan du slippa vårdköer i den offentliga vården. Den ger även möjlighet till specialistvård med eller utan remiss.

I privatvårdsförsäkringen ingår också ofta sjuvårdsrådgivning, operation och läkarvård, hjälp i hemmet efter operation, eftervård och rehabilitering, resor och logi (även för nära anhöriga vid större operationer), läkemedelskostnader, patientavgifter och vaccinationsstöd.

Vid tecknande av en privatvårdsförsäkring krävs en hälsodeklaration.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00