Premie

Premie är den avgift försäkringsbolaget tar ut för att försäkra ett objekt under en viss tid, försäkringsperioden. Priset för försäkringen är alltså den totala premie du får betala, inklusive alla delpremier (till exempel trafikförsäkringspremie samt delkaskopremie i en halvförsäkring för fordon).

Ett försäkringsbolags intäkter från premier från sina försäkringstagare skall i princip täcka utgifter för skadeersättningar samt försäkringsbolagets administration.

Priset varierar mellan olika försäkringstagare och objekt. Det som bestämmer prisets storlek på individuell nivå för en viss försäkringstagare och försäkring, kallas premiegrundande faktorer.

Försäkringsbolaget grundar sin prissättning på bland annat skadestatistik, som de ofta själva för. Då olika bolag får olika statistik, och dessutom har varierande administrativa kostnader, kan priserna variera kraftigt mellan olika försäkringsbolag för en och samma försäkring och försäkringstagare.

De flesta försäkringsbolag erbjuder delbetalning av premien, till exempel halvårs-, kvartals, varannan månads- eller månadsbetalning.

Delbetalning kan ske via faktura eller autogiro, beroende på varje bolags rutiner och regler.

[ Tillbaka ]