Överfallsskydd

Överfallsskydd, eller rån- och överfallsskydd som det också kallas, är ett moment som ingår i hemförsäkringens personskadeskydd.

Om försäkringstagaren blir rånad eller överfallen och gärningsmannen inte kan identifieras eller har möjlighet att betala skadestånd, utgår ersättning från detta moment.

Försäkringen gäller normalt endast för händelser i privatlivet. Ersättning lämnas vanligen för överfall, tandskador, invaliditet och dödsfall.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00