Överfallsskydd

Överfallsskydd, eller rån- och överfallsskydd som det också kallas, är ett moment som ingår i hemförsäkringens personskadeskydd.

Om försäkringstagaren blir rånad eller överfallen och gärningsmannen inte kan identifieras eller har möjlighet att betala skadestånd, utgår ersättning från detta moment.

Försäkringen gäller normalt endast för händelser i privatlivet. Ersättning lämnas vanligen för överfall, tandskador, invaliditet och dödsfall.

[ Tillbaka ]