Överfallsskydd - Vad är överfallsskydd?

Överfallsskydd är ett moment som ersätter dig vid överfall om gärningsmannen inte kan betala skadestånd eller inte kan identifieras. Exempel på överfall är misshandel, rån och våldtäkt. Nedan kan du läsa mer om hur överfallsskydd kan ersätta dig.

Vad omfattar överfallsskydd?

Överfallsskydd ingår i hemförsäkringens personskadeskydd. Normalt gäller skyddet bara för överfall i privatlivet. Ersättning kan bland annat lämnas för kränkning, sveda och värk. Du har även möjlighet att få ersättning för kvarstående besvär eller om det uppstår kostnader. Läs noggrant vad din hemförsäkring ersätter vid överfall.

Ersättning vid överfall

Vid överfall är det i första hand gärningsmannen som ska ersätta dig. Om han eller hon inte kan betala skadestånd eller inte har identifierats kan du få ersättning via din hemförsäkring. För att det ska ske är kravet ofta att polisens förundersökning lagts ner eller att dom har fallit. Därför ska du alltid anmäla överfall och uppsöka sjukvård.

Brottsskadeersättning

Om du inte har en hemförsäkring och gärningsmannen inte kan betala skadestånd kan du eventuellt få ersättning från staten. Det kallas brottsskadeersättning. För att få sådan ersättning måste ansökan skickas in till Brottsoffermyndigheten inom tre år efter att brottet begicks, förundersökningen lades ner eller domen vann laga kraft.

[ Tillbaka ]