Naturskador

Naturskador ingår i försäkringar på fast egendom samt fordon, till exempel villaförsäkring och bilförsäkring. I huvudmomentet naturskada ingår flera delmoment, varav de vanligaste är

  • Storm, som ger ersättning om vindstyrkan uppnår den meteorologiska klassificeringen av storm i vindhastighet.
  • Åska och blixtnedslag, skador som orsakas av dessa fenomen.
  • Skyfall, översvämning och oväder, om nederbörden uppnår en viss intensitet, mätt i mm/tidsenhet. Med översvämning avses här utifrån kommande vatten, kommer vattnet inifrån byggnaden är det vanligen snarare fråga om ett läckage.
  • Hagel och snötryck, som till exempel kan skada byggnader.
  • Jordskred, som också kan orsaka skada på byggnad.
  • Lavin, och då avses byggnadsskador, ej personskador, till följd av lavin.

Kontrollera villkoren eller tala med en försäkringsrådgivare för ta reda på regler och undantag för olika naturskador.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00