Maskinskadeförsäkring

Maskinskadeförsäkring är ett moment i delkaskoförsäkringen som ger ersättning för skador på maskin och styrelektronik. Skadorna skall för att kunna ersättas vara konstruktionsdefekter, skador orsakade av normalt slitage ersätts ej.

Maskinskadeförsäkringen gäller tills att fordonet uppnått en viss ålder och eller en viss mätarställning. Vanliga gränser är sex år från första gången fordonet togs i bruk, eller när fordonet brukats i 10.000 mil. Men gränserna kan variera mellan olika försäkringsbolag.

För direktimporterade bilar och andra fordon gäller oftast inte maskinskadeförsäkringen, även om vissa bolag inkluderar den.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00