Marknadsvärde

Med marknadsvärde menas ett försäkrat objekts aktuella värde på marknaden.

Bedömningen av marknadsvärdet görs i första hand av ditt försäkringsbolag, oftast genom kontroll av jämförbara objekt på andrahandsmarknaden. Vid bedömning av marknadsvärde används också avskrivningstabeller.

[ Tillbaka ]