Marknadsvärde

Med marknadsvärde menas ett försäkrat objekts aktuella värde på marknaden.

Bedömningen av marknadsvärdet görs i första hand av ditt försäkringsbolag, oftast genom kontroll av jämförbara objekt på andrahandsmarknaden. Vid bedömning av marknadsvärde används också avskrivningstabeller.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00