Lösöre

Lösöre är ett ord för så kallat ”lös egendom” i ditt dem. Det omfattar alla fysiska saker du äger, som inte är en fast del av husfasaden. Det kan till exempel vara möbler, kläder, husgeråd, konst, elektronik och personliga tillhörigheter i allmänhet.

Motsatsen till lösöre är fast egendom, det vill säga fastigheter och fast installerad utrustning i fastigheter.

Lösöre är försäkrat genom hemförsäkringen eller i fritidshus genom fritidshusförsäkringen.

När du tecknar hem- eller fritidshusförsäkring får du vanligen välja ett försäkringsbelopp. Du uppger då det sammanlagda värdet av din lösa egendom. Observera att du inte kan välja ett lägre belopp av ett eller annat skäl. Om ditt försäkringsbelopp är väsentligt lägre än det faktiska värdet av din lösa egendom, så blir du underförsäkrad, vilket kan leda till sänkt ersättning.

Dokumentera gärna ditt lösöre genom en förteckning, för att kunna påvisa ägande vid en eventuell skada.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00