Läckage

Läckage är ett moment i villaförsäkringens grundskydd. Momentet ersätter skador orsakade av fast monterad utrustning ansluten till vattenledningssystemet.

Däremot ersätts inte den läckta vätskan eller skador på anordningen som orsakat läckaget. Läckagemomentet ersätter heller vanligen inte skador på ytskikt och tätskikt. Ytskikt är till exempel kaklet i ett badrum, och tätskiktet är den våtrumsisolering som finns bakom ytskiktet.

Defekta hushållsmaskiner kan ibland ersättas genom lagstadgade produktgarantier, eller särskilda så kallade trygghets- eller produktförsäkringar.

De vanligaste orsakerna till vattenskador är:

  • Läckande hushållsmaskiner
  • Äldre rör som brister
  • Tätskiktet runt golvbrunnen i badrummet

Läckagemomentet ersätter främst skador på underliggande balkar och huskonstruktion. Friläggande och lokalisering av skada liksom reparationer ersätts.

Försäkringsbolagen kan skilja sig åt på denna punkt, och det rekommenderas att studera och jämföra villkor för läckage, samt ta hjälp av en försäkringsrådgivare.

I bostadsrättstillägget ersätts delar av läckageskador som ej ersätts av fastighetsförsäkringen, dock ej heller här skador på ytskikt och tätskikt vanligen.

En allmän förutsättning för läckagemomentets giltighet är att byggnadsinstallationer och reparationer utförts i enlighet med gällande byggnormer.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00