Karens

Karens är den tid från tidpunkten vilken en skada anmäls eller anses påbörjad, till dess att ersättning och utbetalning träder i kraft.

Ett vanligt exempel är när en arbetsgivare eller Försäkringskassan betalar ut sjukersättning. Ett visst antal sjukdagar skall då löpa innan ersättning utgår. Karens skall ej sammanblandas med begreppet kvalifikationstid.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00