Juridisk person

En juridisk person är ett så kallat rättssubjekt som inte är en privatperson. En juridisk person kan vara ett företag, en förening, en stiftelse, en organisation eller en stat.

En juridisk person kan företa rättshandlingar och ha rättigheter, skyldigheter, tillgångar och skulder, på liknande sätt som fysiska personer.

[ Tillbaka ]