Inkomstbortfall

Att drabbas av en plötslig förlust av inkomst, till exempel till följd av sjukdom, olycksfall eller arbetslöshet.

I flera försäkringstyper finns skydd mot inkomstbortfall, till exempel olycksfallsförsäkring (om den har ett skydd mot ekonomisk invaliditet, vilket inte alla gör), sjukförsäkring samt inkomstförsäkring.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00