Hyrbilsförsäkring

Hyrbilsförsäkring är ett tillägg till bilförsäkringen. Tillägget ger ersättning då bilen råkar ut för brand-, glas-, stöld-, maskin- eller vagnskada, och bilen blir obrukbar under en viss tid.

Försäkringstagaren har då genom sitt tillägg rätt till hyrbil under en viss tid, vanligen 45 dagar. Försäkringstagaren får stå för 25% av hyrbilskostnaden själv, vilket fungerar som ett slags självrisk, medan försäkringsbolaget står för 75% av den fasta dygnskostnaden för hyrbilen.

Hos de flesta försäkringsbolag kan försäkringstagaren istället för hyrbil välja en så kallad stilleståndsersättning.

[ Tillbaka ]