Helförsäkring

Helförsäkring är en kombination av trafikförsäkring, delkaskoförsäkring och vagnskadeförsäkring.


En helförsäkring ger ekonomiskt skydd för reparationskostnader och för fordonets marknadsvärde vid totalskada. Dessa moment ingår i en helförsäkring:

En helförsäkring för fordon tecknas oftast på objekt som är nyare än 10 år, men kan tecknas även för äldre fordon, det beror på marknadsvärde och skaderisk.

Helförsäkring följer ofta med nya fordon, men det står fritt för dig att teckna trafik- och delkaskoförsäkring i ett annat bolag. Våra rådgivare kan hjälpa dig att hitta en försäkringslösning som passar dig.

Aktsamhetskrav

I motorfordonsförsäkringar finns en rad aktsamhetskrav som man måste följa för att inte riskera att bli utan ersättning eller att få reducerad ersättning.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00