Höjt försäkringsbelopp båt

Grundomfattningen i en båtförsäkring täcker båtutrustning och tillbehör inom definierade beloppsgränser. Vanlig båtutrustning som lösa segel, flytvästar med mera ingår alltså. Maxbeloppet i grundskyddet får du reda på genom att läsa försäkringsvillkoren eller genom att tala med din rådgivare.

Många har dock mycket extrautrustning på sina båtar. Det kan vara dyr elektronik och navigeringssystem, extra dyra släpjollar och deras motorer, och andra tillbehör som av olika anledningar har ett högt värde.

Försäkringsbolagen tillämpar olika beloppsgränser och strukturer på maxbelopp i grundskyddet liksom på tilläggsförsäkringarna. Undersök villkoren eller tala med en försäkringsrådgivare.

[ Tillbaka ]