Hälsodeklaration

Vid ansökan om en personförsäkring kräver försäkringsbolaget vanligen att försäkringstagaren gör en förenklad hälsodeklaration. Försäkringsbolaget behöver detta underlag för att kunna göra en bedömning av risken för framtida försäkringsfall.

Beroende på vilket försäkringsbolag det gäller så brukar det vara kring 5-25 st frågor om den försäkrades hälsotillstånd. Frågorna brukar normalt sett handla om försäkringstagarens sjukdomsbild idag, och hur det varit de senaste 3-5 åren med sjukdomar och/eller olycksfall.

Hälsodeklarationen är underlaget för att kunna utfärda försäkring. De resulterande alternativ som finns är godkänd, godkänd med undantag, godkänd med förhöjd premie eller avslag.

De flesta försäkringsbolag kräver idag att sökande skriver under ansökan innan riskbedömning påbörjas.

Är det oriktiga uppgifter i hälsodeklarationen kan försäkringsbolaget sänka eller neka ersättning vid en eventuell skada.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00