Grönt kort

För resa till vissa länder i Europa behövs ett bevis om att fordonet är trafikförsäkrat, så kallat Grönt Kort. Skulle du sakna ett Grönt Kort när du kommer till ett sådant land, blir du krävd på en premie för den tid du tänker använda bilen i landet, trots att din svenska trafikförsäkring gäller.

I varje land finns en Gröna Kort-byrå som garanterar skadeersättning vid skada utomlands. Byrån reglerar också skada genom utländskt fordon enligt det egna landets ersättningsrätt. Trafikförsäkringsföreningen är den svenska Gröna Kort-byrån.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00