Detta täcker golfförsäkringen

Golfförsäkringen täcker skador orsakade av stöld och egen skada (allriskskada) på golfutrustning.

Detta tillägg kan bara tecknas i samband med en hemförsäkring. I hemförsäkringens grundskydd är oftast aktsamhetskraven för stöldbegärlig egendom extra höga.

Golfutrustning skulle under många förhållanden i golfspel och förvaring, inte täckas utan detta tillägg. Dessutom reduceras grundsjälvrisken vid skada.

I golfförsäkringen ingår även en så kallad hole-in-oneförsäkring. En gammal, mer eller mindre universell tradition inom golfen påbjuder att om du slår en hole-in-one, så är du skyldig att bjuda samtliga spelare i rundan på champagne. Hole-in-oneförsäkringen betalar champagnen, och gäller utan självrisk.

Golfförsäkringen gäller även vid resa.

[ Tillbaka ]