Fysisk person

En fysisk person är en människa som i sitt eget namn fattar beslut och som står ansvarig för dessa både ur en juridisk och ur en ekonomisk synvinkel.

Begreppet används i juridiska sammanhang för att särskilja människor (fysiska personer) från företag och organisationer (juridiska personer).

[ Tillbaka ]