Försäkringsbolag

Försäkringsbolagen erbjuder människor och företag ekonomiskt skydd vid oförutsedda händelser. Det finns i huvudsak två typer av försäkringsbolag:

  • Livförsäkringsbolag
  • Sakförsäkringsbolag

Livförsäkringar är ofta långsiktiga åtaganden som sträcker sig över årtionden. Då är det viktigt att det finns speciella regler som skyddar försäkringstagarnas intresse. När det gäller livförsäkringar och pensionsförsäkringar, får försäkringstagarnas pengar aldrig användas för att täcka förluster i rörelsen. Därför ska enligt lag olika sorters försäkringar drivas i olika bolag. Många bolag ingår dock i samma organisation och har utåt sett samma varumärke.

Sakförsäkringar ingår i begreppet skadeförsäkringar. Försäkringen kan gälla ett föremåls värde eller en försäkrad inkomst. Det kan även gälla skyldigheten att betala skadestånd (ansvarsförsäkring). Skadeförsäkringar täcker skador på personer eller objekt.

Försäkringsbolaget är försäkringstagarens motpart i försäkringsavtalet. Avtalets innebörd beskrivs i försäkringsbrev och försäkringsvillkor, vilka du som försäkringstagare får ta del av.

Försäkringsbolag kan vara den formella försäkringsgivaren, men måste inte vara det. Försäkringsbolaget kan också ha ett avtal med en försäkringsgivare, som står för den formella risken. Oavsett försäkringsgivare har avtalet enligt lag samma innebörd för dig som tecknar försäkring.

Många försäkringsbolag samarbetar med försäkringsförmedlare.

[ Tillbaka ]