Force majeure


Force majeure är en vanlig klausul i kontrakt som befriar båda parter från att uppfylla sin del av avtalet.

Till force majeure räknas oförutsedda händelser, såsom krig, strejker, uppror eller naturkatastrofer. Ibland kan denna klausul befria försäkringsbolaget från ersättningsskyldighet, om de har skrivit in undantag för skador orsakade av force majeure i villkoren. Klausulen kan också ge försäkringsbolaget längre tidsfrister vid skadehantering.

Idag börjar vissa försäkringsbolag skriva in i villkoren att reseskyddet inte gäller på samma sätt om man reser till krigsskådeplatser och oroshärdar i världen. Det faller in under aktsamhetsbegreppet, men kan ha egna klausuler i villkoren. Rådgör med en rådgivare om du ska resa till en tveksam plats i världen där risken för terrorism är påtaglig.

Exempel på Force Majeure


 • Brand
 • Översvämning
 • Jordbävning
 • Storm
 • Orkan
 • Vulkanutbrott
 • Andra naturkatastrofer
 • krig, fientligheter eller krigsliknande handling (oavsett om krig har förklarats eller ej)
 • invasion
 • fientlig handling av fiende av annan nationalitet än den försäkrade eller fientlig handling av fiende främmande gentemot det land i eller över vilket handlingen äger rum
 • inbördeskrig
 • upplopp
 • uppror
 • revolt
 • revolution
 • störtande av legalt instiftad regering
 • civilt upplopp som antar proportioner liknande revolt eller som resulterar i revolt
 • militärt övertagande eller tillskansad makt
 • explosion av vapen som används i krig
 • användande av kärn-, kemiska eller biologiska massförstörelsevapen hur dessa än sprids eller kombineras
 • mord eller angrepp som utom allt tvivel är begånget av främmande makt oavsett om krig har förklarats mot nationen eller inte samt
 • terroristhandling

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00