Förteckning

För att kunna bestämma rätt försäkringsbelopp måste du veta vilken egendom som ska försäkras. Det gäller åtminstone i försäkringar där du själv uppger ett värde, till exempel på lösöret i en hemförsäkring. Utrustning och tillbehör i en bilförsäkring eller båtförsäkring kan sammanfattas i en förteckning.

Förteckningen måste göras av försäkringstagaren, den görs ej av försäkringsbolaget.

Om du inte gör en förteckning behöver du göra en uppskattning av värdet av egendomen. Det viktigaste att tänka på är att inte uppge för lågt belopp. Du kan även använda dig av schablonbelopp.

[ Tillbaka ]