Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkoren är de detaljerade förutsättningar som gäller för en viss försäkringstyp hos ett visst försäkringsbolag.

Villkoren beskriver för vem, vad och när och hur försäkringen gäller. I försäkringsbrevet kopplas sedan försäkringen till vissa försäkrade personer och objekt som anges, samt en viss försäkringsperiod och premie.

I villkoren beskrivs allmänt i vilka fall försäkringstagaren eller förmånstagaren har rätt till ersättning från försäkringen.

Självrisker för olika moment och olika försäkringsskador, eventuella undantag i försäkringens giltighet, aktsamhetskrav och andra förhållanden finns också beskrivna i villkoren.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00