Försäkringstagare

Den person som ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag. Försäkringstagare är vid skadeförsäkring oftast samma person som den försäkrade.

Detta gäller i synnerhet för bilförsäkring och annan fordonsförsäkring, då det bara är ägaren till ett fordon som kan försäkra det.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00