Försäkringstagare

Den person som ingått avtal om försäkring med ett försäkringsbolag. Försäkringstagare är vid skadeförsäkring oftast samma person som den försäkrade.

Detta gäller i synnerhet för bilförsäkring och annan fordonsförsäkring, då det bara är ägaren till ett fordon som kan försäkra det.

[ Tillbaka ]