Försäkringsskyldighet

Försäkringsskydlighet föreligger för viss egendom enligt lag. För skadeförsäkring är har fordon i trafik försäkringsskyldighet. Det är den registrerade laglige ägaren hos Vägverket som är skyldig att trafikförsäkra fordonet.

Det är ingen laglig skyldighet att inneha villa-, fritidshus- eller båtförsäkring, men det är starkt rekommenderat att ha dessa försäkringar om man äger sådana objekt.

Hemförsäkring är heller ingen skyldighet att ha. Men hemförsäkringen innehåller flera moment utöver enbart egendomsskyddet, som gör den till något alla rekommenderas att ha. Ungefär 90% av alla svenskar omfattas av en hemförsäkring i någon form.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00