Försäkringsperiod

Försäkringsperioden är den tid då försäkringen gäller enligt försäkringsbrevet. För skadeförsäkring är försäkringsperioden så gott som alltid ett år från försäkringens startdatum.

Personförsäkringar gäller tills vidare efter startdatum, och kan i princip sägas upp när som helst.

[ Tillbaka ]

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00