Försäkringsfall

Den försäkrade är vid en livförsäkring eller en efterlevandepension, den personen vars liv är försäkrat.

I sakförsäkring är den försäkrade den som äger den försäkrade egendomen.

Den försäkrade är skild från förmånstagaren.

[ Tillbaka ]