Försäkringsfall

Den försäkrade är vid en livförsäkring eller en efterlevandepension, den personen vars liv är försäkrat.

I sakförsäkring är den försäkrade den som äger den försäkrade egendomen.

Den försäkrade är skild från förmånstagaren.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2019 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00