Försäkringsförmedlare

Alla som är verksamma inom försäkringsförmedling i Sverige måste ha tillstånd från Finansinspektionen att utöva sin verksamhet. För anställd personal finns detaljerade krav på utbildning. Det finns även administrativa regler att följa och anpassa sig till.

Varje fysisk person som arbetar med försäkringsförmedling måste vara registrerad hos Finansinspektionen, tillsammans med den eventuella arbetsgivare som försäkringsförmedlaren är anställd hos. Varje person registreras för förmedling inom ett antal fastställda försäkringsklasser.

Registerkontroll kan göras hos Finansinspektionen, där registrerade juridiska personer och fysiska personer återfinns.

Insplanet, och samtliga anställda som arbetar med förmedling och kundkontakt hos oss, är registrerade försäkringsförmedlare.

Utöver Insplanet finns det numer fler försäkringsförmedlare i Sverige. Exempel på dessa är tex. Compricer och Söderberg & Partners.

Yrkestiteln "försäkringsmäklare" har numera ersatts av "försäkringsförmedlare".

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

© 1999-2018 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00