Försäkringsbrev

Ett försäkringsbrev är den handling i vilken försäkringsavtalets parter och individuella förutsättningar statueras.

I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkringstagare, försäkringsobjekt, omfattning, försäkringsperiod, premie, betalningsintervall och betalningsform.

För att få den fullständiga bilden av din försäkrings giltighet, behöver du även ta del av försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolaget är skyldiga att skicka dig ett försäkringsbrev vid både nyteckning och förlängning av försäkring.

[ Tillbaka ]