Försäkringsbrev

Ett försäkringsbrev är den handling i vilken försäkringsavtalets parter och individuella förutsättningar statueras.

I försäkringsbrevet finns uppgifter om försäkringstagare, försäkringsobjekt, omfattning, försäkringsperiod, premie, betalningsperiod och betalningsform.

För att få den fullständiga bilden av din försäkrings giltighet, behöver du även ta del av försäkringsvillkoren.

Försäkringsbolaget är skyldiga att skicka dig ett försäkringsbrev vid både nyteckning och förlängning av försäkring.

[ Tillbaka ]

Vi jobbar för att få Sveriges mest nöjda kunder!

Följ oss på Twitter Följ oss på Facebook Följ oss på Google+

© 1999-2017 Insplanet - Internetpolicy
Insplanet AB - Box 26 000 - 100 41 Stockholm - Org.nr 556567-6227

Kundtjänst: 08 - 51 000 000 Kundtjänst: 08 - 51 000 000
Vardagar 08.00 – 20.00 Helger 10.00 – 16.00