Försäkringens giltighet

En försäkring är giltig under försäkringsperioden, och för de skadehändelser som anges i försäkringsvillkoren.

I villkoren anges bland annat vem skall ha (försäkringsskyldighet, i de fall sådan förekommer), för vem försäkringen gäller, för vad den gäller, hur den gäller, när den gäller, och vem som har rätten att teckna försäkringen.

[ Tillbaka ]