Förmånstagare

Förmånstagare avser den person som får ersättning vid utfall från en försäkring, till exempel en livförsäkring eller en efterlevandepension.

Förmånstagare används vid personförsäkring, för att särskilja mellan den försäkrade och förmånstagaren, som ibland är olika personer.

[ Tillbaka ]